De Stichting OpStap verzorgt uitstapjes voor senioren. Zij doet dat dagelijks, op basis van de inzet van zo’n 25 enthousiaste vrijwilligers. Zij heeft de beschikking over een personenbus waarmee de deelnemers van en naar huis worden gebracht. Buiten de bijdrage in de kosten van een uitstapje door de deelnemers is de Stichting afhankelijk van fondsen en sponsorbijdragen. Het bestuur van de Stichting bestaat eveneens uit vrijwilligers. Het bestuur van stichting OpStap is een z.g.n. beleidsvormend bestuur. en houdt zich naast de voorwaardenscheppende activiteiten ook bezig met het bedenken, opstellen en vastleggen van inhoudelijk beleid. De uitvoering van het beleid ligt bij de vrijwillige medewerkers. Het bestuur stelt drie nieuwe portefeuilles vacant. Daarnaast is zij geïnteresseerd in een of twee vrijwilligers die graag administratieve hand- en spandiensten wil verrichten samen met het kantoorteam en de website wil onderhouden.

Voorzitter

Secretaris

Bestuurder: PR & Communicatie

Medewerker Programmateam