De huidige secretaris heeft het komende jaar minder tijd ter beschikking. Daarom zoeken wij een 2de secretaris.

De secretaris is belast met: de administratie en correspondentie en – in de toekomst – de ledenadministratie, Hij/zij doet de voorbereiding en het belegt de vergaderingen en notuleert de vergaderingen. Ook het uitdoen van nieuwsbrieven aan de vrijwilligers hoort tot de taken