De voorzitter is belast met het leiden van alle vergaderingen, het coördineren van het bestuursbeleid en in het algemeen het initiëren van en zorgen voor een goed verloop van de, in het belang van de stichting noodzakelijke werkzaamheden. Voorts is hij/zij belast met het samenstellen van het jaarverslag.